Privacybeleid

PRIVACYBELEID


Matrix Nederland heeft deze privacyverklaring opgesteld om u te informeren over haar beleid betreffende de gegevens die worden verkregen via deze website. Door deze website te gebruiken accepteert u deze privacyverklaring en gaat u akkoord met de beschreven werkwijze.

VOOR EEN BETER BEGRIP VAN DEZE PRIVACYVERKLARING VOLGT HIER EEN DEFINITIE VAN ENKELE TERMEN:


  • "website": verwijst naar de internet website met de URL: http://www.imaginematrix.com;
  • "u" verwijst naar de bezoeker van de website;
  • "wij", "imaginematrix.com" en "Matrix Nederland" verwijzen naar de eigenaar van de website;
  • "maatschappijen" verwijst naar enig bedrijf dat eigenaar is van imaginematrix.com; dat in eigendom is van imaginematrix.com; of gezamenlijk bezit is van imaginematrix.com en een ander bedrijf, als ook enige andere entiteit die een commerciële relatie heeft met imaginematrix.com.

Imaginematrix.com behoudt zich het recht voor om dit beleid op elk gegeven moment te wijzigen of aan te vullen. Daarom raden wij u aan om dit deel van de website regelmatig te lezen in verband met eventuele wijzigingen.

VOOR WIE IS DEZE PRIVACYVERKLARING BESTEMD?


Imaginematrix.com stelt prijs op volledige openheid met betrekking tot haar privacybeleid en wil u van uw rechten op dit gebied op de hoogte stellen. Deze verklaring geldt voor alle bezoekers van onze website die meer willen weten over onze producten en de diensten die we aanbieden, die deel willen nemen aan onze wedstrijden etc. Wij behandelen onze bezoekers graag met respect en zullen daarom nooit gebruik maken van persoonsgebonden gegevens zonder expliciete toestemming.

WAT ZIJN "PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS"?


Persoonsgebonden gegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op u persoonlijk en die iemand anders in staat zouden kunnen stellen om contact met u op te nemen via uw naam, adres, telefoon, fax, e-mailadres of andere informatie die op uw persoon betrekking hebben en die u heeft kenbaar gemaakt aan imaginematrix.com.
Imaginematrix.com zal alleen persoonsgebonden gegevens over u bewaren indien u die zelf verschaft. Vermeld dergelijke gegevens dus niet op imaginematrix.com indien u niet wilt dat imaginematrix.com die informatie over u heeft. 
U kunt de website van Matrix Nederland gewoon bezoeken zonder dat u gegevens over uzelf afgeeft. U kunt ook besluiten om uw persoonsgebonden gegevens wel bekend te maken. Die gegevens zullen dan gebruikt worden, zoals verderop in dit artikel beschreven.

MATRIXPROFESSIONAL.NL KAN OP DE VOLGENDE MANIEREN VIA HAAR WEBSITE PERSOONSGEBONDEN GEGEVENS OVER U VERKRIJGEN:

 

  • wanneer u meedoet aan een prijsvraag, een wedstrijd of een andere promotionele actie die door ons of één van onze maatschappijen gesponsord wordt;
  • wanneer u een formulier invult op de website;
  • wanneer u ons e-mailt om een probleem te melden met betrekking tot één van onze websites of diensten. Wij bewaren van dergelijke correspondentie namelijk kopieën.
  • wanneer u meedoet aan een onderzoek van ons (of één van onze maatschappijen) dat intern gebruikt wordt.

In het algemeen geldt dat de gegevens die we over u verzamelen, ons helpen om u beter te leren kennen, u beter van dienst te kunnen zijn en ons aanbod aan te passen aan uw wensen.
Elke keer dat we om persoonsgebonden gegevens vragen, voegen we een link bij die verwijst naar deze privacyverklaring.

WAT VOOR INFORMATIE VERZAMELEN WIJ EN HOE GEBRUIKEN WIJ DEZE INFORMATIE?

 

Wij gebruiken de persoonsgebonden gegevens die we van u krijgen, om u beter te leren kennen, bijvoorbeeld om informatie te sturen die aansluit op. Bijvoorbeeld:

  • voor statistisch onderzoek: om onze website-bezoekers beter te leren kennen en om samenwerkingsverbanden te kunnen ontwikkelen, mag imaginematrix.com uw persoonsgebonden gegevens, nadat deze anoniem zijn gemaakt, vergelijken met informatie van derden.
  • om juridische redenen: in geval een rechtbank dat bijvoorbeeld zou eisen of om te voldoen aan regels en wetgevingen, kunnen wij mogelijk verplicht zijn om uw persoonsgebonden gegevens bekend te maken aan de desbetreffende autoriteiten.

Wanneer u alle persoonsgebonden gegevens die u ons verschaft heeft, wilt laten verwijderen, kan dat door een verzoek hiertoe te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected]

WORDEN UW GEGEVENS AAN DERDEN OVERGEBRACHT?

 

Uw persoonlijke gegevens zullen alleen worden overgebracht aan onze serviceproviders en andere bedrijven binnen de Matrix Groep. Wij verplichten ons om in geen andere gevallen uw persoonlijke gegevens of informatie over uw bezoeken aan onze website aan derden te verschaffen, tenzij u daar zelf expliciet toestemming voor heeft gegeven.

WAT ZIJN "COOKIES" EN WAAR WORDEN ZE VOOR GEBRUIKT?

 

Ons streven is om nooit persoonsgebonden gegevens te verkrijgen zonder expliciete toestemming. De server van de imaginematrix.com website of de servers van bedrijven die gebruikt worden om deze website te laten functioneren, kunnen echter een "cookie" in uw computer plaatsen om u in staat te stellen de website te gebruiken en om uw ervaring te personaliseren. Een "cookie" is een klein stukje informatie dat door een webserver naar uw computer gestuurd kan worden en dat dan door uw browser opgeslagen wordt op de harde schijf van uw computer. Dankzij cookies kan imaginematrix.com uw computer herkennen wanneer u op de site bent en u helpen om uw internetervaring nog prettiger en persoonlijker te maken. Cookies zorgen ook voor een efficiëntere aanmelding van gebruikers, voor het bijhouden van de transactiegeschiedenis en het bewaren van informatie tussen twee bezoeken in. De informatie die wordt verzameld via cookies, kan ook worden gebruikt om de website beter te laten functioneren.
De meeste webbrowser-toepassingen (zoals Microsoft Internet Explorer en Netscape Navigator) hebben een functie die u waarschuwt wanneer u een cookie ontvangt of die kan voorkomen dat cookies worden gestuurd. Wanneer u cookies uitschakelt, is het echter mogelijk dat u bepaalde persoonsgerichte functies van deze website niet kunt gebruiken.


Select a location

Select a language